Mediawijsheidindeklas (cover)Jongeren maken intensief gebruik van het internet. Ze consumeren informatie, bijvoorbeeld via google.nl. Ze participeren graag in sociale netwerken als Facebook en Instagram. Daarnaast produceren ze grote hoeveelheden status updates, selfies, likes en video’s. Het internet voorziet in een basisbehoefte van jongeren: verbondenheid. Ze kunnen gewoon niet zonder.

Dat jongeren het medium internet dagelijks gebruiken betekent niet dat ze ook mediawijs zijn.

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt het: jongeren zijn lang niet zo mediawijs als ze zelf denken. Dus moeten we jongeren leren hoe ze enerzijds verstandig kunnen omgaan met de bedreigingen van het internet en anderzijds hoe ze de kansen van het internet optimaal kunnen benutten.

Hoe maak je jongeren mediawijs? Als volwassene je eigen visie aan de jongeren opdringen, werkt niet. Dan ontstaat de gevreesde (generatie)kloof. Wat wél werkt: met jongeren een open gesprek aangaan over omgaan met het internet. Dit boek bepleit daarom een positief-kritische benadering van mediawijsheid. Het biedt een raamwerk dat mediawijsheid inhoud geeft. Ook biedt het een pedagogisch-didactisch handvat voor het in gesprek gaan met jongeren. Verder bevat het boek een methode met opdrach­ten: klaar voor gebruik maar ook gemakkelijk aan te passen naar eigen inzicht. Tevens is het boek een bron waarvan je als docent mediawijzer kunt worden. Last but not least reikt het boek een kompas aan dat richting kan geven aan het implementeren van mediawijsheid.

Voor hun speciale bijdrage aan dit boek wil ik graag Sem van Geffen (collega en auteur van het boek: Gamification in de klas), Jessica Koning (zus en docent bij de opleiding Communicatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en Pepijn Keukelaar (Ambitions) bedanken. Daarnaast wil ik Martijn Bos (collega), Lidy van Oers (collega en expert Loopbaan & Burgerschap) en Bert van Strien (directeur van de ICT-Academie) bedanken, omdat ze een tijdje met mij zijn opgetrokken bij de ontwikkeling van het curriculum Mediawijsheid voor onze school.

In het bijzonder wil ik Coen Free (oud-voorzitter College van Bestuur), Jeanette Noordijk (voorzitter College van Bestuur) en Josée Bours (directeur Academie voor Teaching and Learning) bedanken. Ze
gaven me de ruimte en het vertrouwen die ik nodig had om met mediawijsheid aan de slag te gaan. Uiteindelijk boden ze me zelfs de gelegenheid om dit boek te schrijven: de slagroom op de taart ;-).

Ten slotte gaat mijn dank uit naar alle collega’s, zowel binnen als buiten het Koning Willem I College, die de training Docent Mediawijsheid of trainingen en workshops over mediawijsheid gevolgd hebben.
Zonder hun positief-kritische houding en feedback had dit boek nooit kunnen worden tot wat het nu is.

Patrick Koning, 44 jaar
Senior leraar/trainer/ontwikkelaar
Koning Willem I College