Handvat

Mediawijsheid in de klas is een pedagogisch-didactisch handvat om in gesprek gaan met jongeren, zodat zij de benodigde mediawijsheidcompetenties kunnen ontwikkelen.

Lees meer...

Raamwerk

Mediawijsheid in de klas is een raamwerk om mediawijsheid te verankeren in het beleid en curriculum van het onderwijs.

Lees meer...

Methode

Mediawijsheid in de klas is een methode die je direct kunt gebruiken maar ook naar eigen behoefte kunt aanpassen.

Lees meer...

Beoordeling

Mediawijsheid in de klas is een beoordelingssystematiek om mediawijsheid te meten bij jongeren.

Lees meer...

Bron

Mediawijsheid in de klas is een bron om zelf mediawijzer te worden en zo docent Mediawijsheid of mediawijze vakdocent te worden.

Lees meer...